Disclaimer

Home|Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Reclamebureau Feddema niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Reclamebureau Feddema geen enkele aansprakelijkheid.
Op deze site staan links naar externe websites. Reclamebureau Feddema is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) van de webpagina’s van Reclamebureau Feddema rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Reclamebureau Feddema.

Reclamebureau Feddema garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Op de website van Reclamebureau Feddema en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Mocht je op deze website informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, dan horen wij dat natuurlijk graag. Laat het ons weten door een mail te sturen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Snel naar